THÔNG TIN LIÊN HỆ:
Trang thông tin điện tử gà Lạc Thủy - Hòa Bình. UBND huyện Lạc Thủy, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
Địa chỉ: Thị trấn Chi Nê, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình.
Hotline: 02183.874832
Email: phongnongnghieplacthuy@gmail.com
Website: galacthuyhoabinh.vn

Logo chứng nhận nhãn hiệu gà Lạc Thủy - Hòa Bình.

 Map Data
Map data ©2018 Google
Map DataMap data ©2018 Google
Map data ©2018 Google
Map
Satellite